Rutgers Stichting – App ontwerp lespakket

‘Kriebels in je buik’ is een online lesmethode voor relationele en seksuele vorming in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en zijn zelf samen te stellen uit vaste en optionele onderdelen.

Hierbij heb ik in opdracht van TinQwise in samenwerking met Preetam Slot de lessenportal en de lessenpresentatie ontworpen. De lessenportal is de app waar de leraren hun lespakket voor deze specifieke klas kunnen samenstellen. De lessenpresentatie is wat de kinderen zien. Met behulp van spellen, tekenopdrachten, puzzels, quizzen en nog veel meer komen de lessen via het smartboard aan de orde.